PARTICIPA

La Llanterna vol acollir una comunitat dinàmica entorn les pràctiques i tècniques de salut holística i està oberta a professors, terapeutes i persones cultivades en arts diverses interessades en formar-ne part.

Coneguem-nos.