Salut en temps de pandèmia

Montserrat Font entrevista a Estel Vilar, coordinadora de la Llanterna. S'aborda la qüestió de "què és salut?" des d'una vessant àmplia, i s'explica la iniciativa de la Llanterna en la seva voluntat d'aportar eines que ajudin a les persones a trobar el seu equilibri global per a poder gaudir d'una Salut en majúscules.

Rebre dels pares

Rebre dels pares

Moviment sistèmic Exercici senzill a través d’imatges proposat per Ester de la Fuente Introducció: Rebre del pare o la mare...