El drac i el tigre

El drac i el tigre son símbols emblemàtics de la cultura tradicional xinesa. Originàriament, el drac i el tigre son els noms d’uns conjunts de constel·lacions al est i a l’oest del firmament, respectivament. Aquests símbols astrològics van passar a fer-se servir en l’alquímia externa i l’alquímia interna (tècniques de txikung taoista) com a noció equivalent a la del yin-yang.

Aquesta parella poc convencional també es coneix com “el drac verd i el tigre blanc”. El verd del drac prové de l’element fusta en el sistema dels cinc elements o dinàmiques (wu xing 五行), i el blanc del tigre prové de l’element metall. En aquest mateix sistema, el drac/fusta s’associa a la naturalesa inherent (xing 性) i el tigre/metall s’associa a les emocions (qing 情). Segons les dinàmiques de la teoria dels cinc elements, el metall exerceix una força de control sobre la fusta, per això es considera que l’excés d’emocions o la passió (metall) poden malmetre a la naturalesa inherent (fusta). És a través del qi-essència veritable (força vital veritable) que s’unifiquen aquestes dues dinàmiques, es desdibuixa la distinció entre metall i fusta, el drac i el tigre s’amanseixen i es realitza l’objectiu de la pràctica alquímica.

Il·lustracions de la unió del drac i el tigre. Dinastia Han.

Segons el sistema dels vuit trigrames (ba gua 八卦) la força yang del drac sorgeix del trigrama li, símbol del foc, per això es diu que “el drac ix del foc”; d’altra banda el yin del tigre sorgeix del trigrama kan, símbol de l’aigua, i d’aquí la dita xinesa “el tigre viu prop de l’aigua”. La unió del drac i el tigre representa la neutralització de la dualitat yin-yang i la base del Dao.

Referència: Shanghai Qigong Research Institute. Dictionary of Common Qigong Terminology. Shanghai Scientific and Technical Publishers, 2015.