La festa de Qixi

Suzy Wang 王晶 Wang Jing

中文版在下面   Article in English below

El setè dia del setè mes del calendari lunar xinès se celebra la festa tradicional de Qixi, que aquest any 2021 cau en el dia 14 d’agost. Es tracta d’una festa que celebren concretament els xinesos d’ètnia Han. La festa fa referència a una llegenda que relata la història d’amor entre Niulang i Zhinü, el Vaquer i la Teixidora. Es diu que, temps era temps, una fada teixidora del reialme celestial va baixar al món a tafanejar i entre els homes va conèixer un vaquer amb qui es van enamorar. La Teixidora va decidir quedar-se amb ell a la Terra i viure una vida ordinària i feliç. No obstant això, l’amor entre un ésser celestial i un humà no estava permès, de manera que van ser castigats pel Cel. El Vaquer i la Teixidora van ser separats a banda i banda de la Via Làctia sense poder apropar-se. Només es podien mirar amb llàgrimes als ulls. Va passar temps i més temps, fins que es van convertir en dues estrelles: Altaïr i Vega. Potser commogudes pel lleial amor entre el Vaquer i la Teixidora, el setè dia del setè mes lunar [Qixi precisament fa referència a aquesta data], milers de garses van enfilar cel amunt i van construir un bell pont sobre la Via Làctia, de manera que el Vaquer i la Teixidora es poguessin retrobar. Davant d’aquest fet, la Deessa Reina Mare es va veure obligada a permetre que un dia a l’any els amants es retrobessin damunt del Pont de les Garses. Avui en dia, la festa de Qixi s’ha convertit en la diada més romàntica entre les festes tradicionals xineses.

El Vaquer i la Teixidora son els noms xinesos populars de les estrelles Altair (Hegu 2) i Vega (Zhinü 1), les estrelles més brillants de les constel·lacions Aquila i Lira, respectivament.

La festa Qixi també s’anomena festa Qiqiao o “festa de demanar desitjos”, perquè segons la llegenda, la Teixidora era una fada enginyosa a qui les dones joves podien demanar saviesa i destresa en la nit de Qixi, o encara més, demanar-li felicitat en l’amor i el matrimoni. En diferents regions de la Xina hi ha maneres diferents de fer-ho: fer artesania i manualitats típicament femenines, fent ofrenes al Cel, o bé deixant anar fanalets al riu. La referència més antiga de la festa Qiqiao o Qixi es remonta a la dinastia Han en el llibre Xi jing za ji (Cròniques de la capital de l’Oest).

Actualment, la festa de Qixi ha adquirit un nou significat en la Xina moderna, tot convertint-se en el Dia dels enamorats.

七夕节 Qi xi jie

每年的农历七月初七(也就是2021年的8月14日),是中国汉族的传统节日-七夕节。这个节日有着一段牛郎织女的爱情故事的传说。相传很早以前,天上的织女下凡游玩时,和人间的牛郎相爱了,织女决定留在人间,和牛郎过平凡幸福的生活。因为神仙和凡人之间的爱情是不被允许的,于是他们遭到了天界的惩罚。牛郎织女被分隔在银河的两岸,不得团聚,只能泪眼盈盈,遥遥相望。天长地久,他们便化作了牛郎星和织女星。也许是被牛郎织女的忠贞爱情所打动,农历七月初七这一天,千万只喜鹊飞来,在银河上搭起一座美丽的鹊桥,让牛郎织女团聚。王母娘娘见到这番景象,只好允许两人在每年的这一天在鹊桥上相会。至此,七夕也就成为了中国传统节日里最具浪漫色彩的节日。

牛郎星和织女星只是民间的一种叫法,在天文学上,牛郎星的中文名为河鼓二,织女星的中文名为织女一,它们分别是天鹰座和天琴座的亮星。

七夕节还被称为乞巧节。因为在传说里织女是一位心灵手巧的仙女。凡间的女子会在这一晚向她乞求智慧和巧艺,更乞求爱情婚姻的美满幸福。地域不同,乞巧方式也不尽相同。或制作女红,或朝天祭拜,或投放河灯。中国古书中对乞巧节最早的记载是汉代的《西京杂记》。

如今的七夕节被赋予了新的时代象征,成为了中国的情人节。

Qixi Festival

The seventh day of the seventh month of the lunar calendar every year (in 2021, it’s the 14th August) is the Chinese traditional Qixi Festival. It is a festival only for Chinese Han Ethnic. This festival has a legend about the love story of the Cowherd (Niu Lang) and the Fairy Weaver Girl (Zhi Nv). Long long ago, the Fairy Weaver Girl in the sky fell in love with the Cowherd in the human world when she went down to the earth, and the Weaver Girl decided to stay with him and live an ordinary and happy life. However, love between fairy and human was not allowed, so, they got punished. The Cowherd and the Weaver Girl were separated on both sides of the Milky Way, and they were not allowed to reunite. They could only look at each other with tears in the eyes. After a long time, they turned into Altair and Vega. Perhaps it was moved by the loyal love of the Cowherd and the Weaver Girl, on the seventh day of the seventh lunar month, thousands of magpies flew up and built a beautiful bridge over the Milky Way, so that the Cowherd and the Weaver Girl could reunite with each other. Seeing this, the Queen Mother of the Fairy had to allow the two to meet on the Magpie Bridge on this day of the year. So far, Qixi Festival has become the most romantic festival in traditional Chinese festivals.

Altair and Vega are just folk names. In astronomy, Altair’s Chinese name is Hegu 2 and Vega’s Chinese name is Weaver I. They are the bright stars of Aquila and Lyra.

The Qixi Festival is also called the Qiqiao Festival. Because in the legend, the Weaver Girl is an ingenious fairy. Young women will beg her for wisdom and skill of embroidery in this evening, and even more for the happiness of love and marriage. Different regions have different ways to do it. It can be making female handcraft, or worship in the sky, or release river lanterns. The earliest record of Qiqiao Festival in ancient Chinese books is “Xi Jing Za Ji” in the Han Dynasty.

Today’s Qixi Festival has been given a new meaning and has become China’s Valentine’s Day.

Suzy Wang, Wang Jing, és una torellonenca d’origen xinès, concretament de Chengdu, enamorada dels paisatges de Catalunya. A través dels seus articles i xerrades, vol apropar-nos a la cultura tradicional del seu país natal.