道德经 Daodejing 6

Clàssic taoista de Laozi

Traducció del xinès i comentaris d’Estel Vilar

Capítol 6

谷神不死

是谓玄牝

玄牝之门

是谓天地之根

绵绵呵

其若存

用之不堇

La gran mare① no mor mai,

és la vagina misteriosa.

La seva porta

és l’arrel de cel i terra.

Contínua i sens pausa

es mostra sa existència.

Inexhaurible.

谷神 gu shen es tradueix literalment com a “divinitat dels cereals”; no només fa referència a la divinitat protectora de l’agricultura sinó que aquí representa el Dao que infanta i nodreix totes les coses.

老子 Laozi