道德经 Daodejing 8

Clàssic taoista de Laozi

Traducció del xinès i comentaris d’Estel Vilar

Capítol 8

上善若水

水善利万物而不争

处众人之所恶

故几于道

居,善地

心,善渊

与,善仁

言,善信

政,善治

事,善能

动,善时

夫唯不争

故无尤

La virtut més alta és la de l’aigua

Beneficia a tots els éssers sense competir-hi,

resideix en els llocs que tothom detesta,

per això s’assembla al Dao.

La virtut d’una casa depèn del lloc;

la virtut del cor està en la seva profunditat;

la virtut d’implicar-se està en la bondat;

la virtut de parlar està en la sinceritat;

la virtut de governar depèn de les polítiques;

la virtut de treballar depèn de les habilitats;

la virtut d’actuar depèn del moment.

Només en l’absència de pugna i delit

no hi ha ni culpa ni error.

Aquesta secció comença amb una de les cites més conegudes del Daodejing (Tao te king), que s’ha convertit en un proverbi de la cultura popular xinesa:

①上善若水 shàng shàn ruò shuǐ – “la virtut més alta és la de l’aigua”. És a dir, en el cultiu de la pròpia virtut, l’aigua és el model ideal. L’aigua no té forma, color ni gust. Tanmateix pot prendre la forma del got, el color del cel o el gust del cafè. L’aigua pot fluïr fins l’indret més baix, endur-se tota la brutícia en ella, i també renovar-se com a vapor i pluja nodridora… El mateix Bruce Lee, en el context de l’art marcial, exhorta “be water, my friend“, “sigues com l’aigua, amic meu”. Per a ser com l’aigua ens desfem de la rigidesa de les formes, els colors i els gustos, buidem la ment de tota idea preconcebuda. Les tècniques de meditació son una bona eina per a practicar-ho.