Bioneuroemoció

La Bioneuroemoció és un mètode desenvolupat per Enric Corbera com a eina per a identificar d’allà on venen i el perquè es repeteixen els estressos emocionals d’una persona. Des de la perspectiva d’aquesta disciplina, s’entén que no hi ha res que passi per casualitat, que no som víctimes de la nostra vida i història personal sinó que tot allò que ens passa és una oportunitat per a créixer i aprendre.

Les consultes de Bioneuroemoció s’aborden des d’aquest punt de vista, tot anant a buscar l’arrel emocional profunda de la qüestió i fer-la emergir des de l’inconscient de la persona cap a una comprensió conscient. Si una persona veu la seva vida/historia/estrès des de un altre punt de vista, sense ser-ne la víctima ni buscant-ne culpables a fora, podrà actuar, veure i viure d’una altra manera, amb més coherència i pau interior. La finalitat de les sessions és assolir una major i millor salut emocional.

Facilitador: Roc Baldrich, postgrau de Bioneuroemoció® i un Curso de Milagros impartit a l’Enric Corbera Institute. 

Preu: 70€ (Entre 45 i 90 minuts)

Contacte: Roc Baldrich – 680 126 883

www.regalatetuvida.com