Tenir cura de qui cura

Formació dirigida a institucions sanitàries

Objectius

 • Facilitar la recuperació psicològica i física del personal sanitari exposat a una situació d’estrès sostingut en les circumstàncies de l’epidèmia COVID19.
 • Incrementar la capacitat de fer front a situacions estressants i de pressió de manera serena per tal de minimitzar la sobrecàrrega emocional derivada del treball.
 • Reduir el desgast psicològic i físic derivat de situacions d’estrès durant llargs períodes.
 • Millorar la capacitat de comunicació amb els companys i els pacients.
 • Donar eines per a suavitzar moments de tensió laboral.

Programa

 • Treball de correcció postural
 • Treball de respiració conscient
 • Treball de meditació
 • Aprenentatge d’una seqüència de moviments de Txikung per a la integració de les regulacions física, mental i de respiració.

Beneficis

 • Adquisició d’eines per a la gestió emocional i de l’estrès
 • Millora de la capacitat per mantenir la calma interior i la serenitat
 • Reducció de la fatiga física i psicològica
 • Millora del benestar físic, emocional i psicològic
 • Millora del clima de treball, de les relacions laborals i el tracte amb els pacients.

Format*

16 hores (2 hores setmanals durant 8 setmanes)

Nombre màxim de participants per grup i curs: 8

* Adaptable a les necessitats i possibilitats de la institució.

Informació: 609 863 180