Ioga integral

En aquestes classes es pretén oferir un temps i un espai on connectar amb la joia i benestar interiors, tot consolidant l’alineament del pensament, l’emoció i l’acció en la vida.

Classes adaptades a les necessitats i limitacions de cada persona i cada etapa de la vida.

Lloc: la Llanterna – Carrer del Pont, 19. Torelló

Horari: Dimarts 15:15h

Preu: 20€/mes

Contacte: Pilar Diego | 606 23 58 39