Seqüència Liuhegong

Qigong de les sis direccions / unificació de sis

Vídeos de referència per a revisar i memoritzar la seqüència.