心经 Sutra del cor

心经 Sutra del cor

El "Sutra del cor" o "Mantra de la perfecció de la saviesa" és un dels clàssics més importants del Budisme Mahayana. Se centra en la naturalesa de la ment búdica. En la cultura popular budista, el "Mantra de la perfecció de la saviesa" es considera un gran protector davant de qualsevol adversitat.